תקנון

1. מעבדת מחשבים סמארט פי סי Smartpc לא תהיה אחראית על החומר או המידע האגור במערכת/מחשב ו/או על אובדנו/ם מכל סיבה שהיא. וכן לא תישא בכל אחריות שהיא על נזקים ו/או הפסדים שיגרמו ללקוח בגין נזק למידע או אובדנו. על הלקוח לגבות את המידע האגור במערכת.

2. על הלקוח לגבות את תכניו ואת הנתונים השמורים במערכת המחשב ו\או השרת טרם מסירת המכשיר למעבדה. היה והלקוח מבקש מהמעבדה לבצע זאת, השירות בתשלום ותינתן הצעת מחיר עבור הנ”ל, תמתין לאישור ותבוצע. כל בעיה ו\או תקלה אשר תתעורר במהלך תהליך זה איננה באחריות המעבדה.

3. גלוי וידוע כי בדיקה דורשת את פתיחת המכשיר, פירוק והרכבת אי אילו חלקים על מנת למקסם את הדיוק בתוצאות הבדיקה, מעבדת מחשבים סמארט פי סי Smartpc לא תהיה אחראית על אבדן אחריות עבור מוצרים שלא נקנו במעבדה כתוצאה מפתיחתם. טרם שילוח מכשיר ו\או כל רכיב אחר לבדיקה במעבדה הלקוח מאשר בהזמנה כי המכשיר יפתח לצרכים הנ”ל.

4. זמן בדיקה הינו עד 3 ימי עבודה אלא אם צוין בפניו אחרת ואם מדובר בבדיקת לוח אם (לוח ראשי) זמן הבדיקה הינו עד 14 ימי עבודה. זמן התיקון הינו עד 3 ימי עבודה מרגע סיום אבחון המכשיר וקבלת אישור מהלקוח לתיקון. אם מדובר בתיקון לוח אם (לוח ראשי) או לוח אלקטרוני אחר ברמת הרכיב, זמן האבחון הוא עד 7 ימי עסקים, בתנאי שהחלקים הנדרשים לתיקון נמצאים במלאי. אם יהיה צורך להזמין חלקים מחו”ל, זמן התיקון יכול להימשך עד 14 ימי עסקים למשלוח מהיר ועד 45 ימי עסקים למשלוח לא מהיר לפי שיקול דעת הלקוח. זמן תיקון לוח אם עד 7 ימי עבודה, מיום סיום האבחון וקבלת אישור הלקוח לביצוע התיקון.

5. בדיקה ראשונית של כל מכשיר הינה בחינם וללא שום התחייבות. (בדיקה ראשונית הינה בדיקה ללא פתיחת המכשיר ובנוכחות הלקוח). מחיר סופי בגין עלות התיקון יינתן רק לאחר בדיקה מלאה (מקיפה) של המכשיר. בעת קבלת המכשיר תינתן רק הצעת מחיר ראשונית. בדיקה מלאה הינה ללא תשלום, במידה והלקוח מאשר בכתב את הצעת המחיר לתיקון. עלות הבדיקה לכל מחשב הינה 150 ₪ ולטאבלט או iPad הינה 185 ₪.

6. תיקון כל תקלה במכשיר עד סכום של 350 ₪ יתבצע ללא קבלת אישור לתיקון מלקוח ועד 550 ₪ למכשירים תוצרת Apple.

7. תיקון לוח אם עד 650 ₪ (או 850 ₪ למחשבים אפל) יתוקן ללא אישור הלקוח ! במידה ועלות התיקון תהיה מעל הסכום הנ”ל, התיקון יתבצע לאחר קבלת אישור הלקוח לתיקון.

8. הלקוח מאשר כי המכשיר הוכנס לבדיקה במעבדה ללא ציוד חיצוני נוסף כגון: כרטיסי זיכרון או מכסה לכרטיס זיכרון, כרטיסי Sim דיסק בכונן אופטי, מקלט של עכבר אלחוטי או מקלדת, מתאם רשת אלחוטי, כיסוי, תיק. המעבדה לא תהיה אחראית על ציוד הנ”ל.

9. שחזור סיסמאות, יצירת חשבון באינטרנט, הגדרת המכשיר בהתאמה אישית, הדרכות שימוש במכשיר, התקנת תוכנות שלא צוינו טרם מסירת מכשיר לתיקון – כרוכים בתשלום ולא כלולים בעלות התיקון.

10. צוות מעבדת אלקטרוניקה-מחשבים סמארט פי סיSmartpc עושה ככל שניתן כדי לאתר כל תקלה טרם קבלת אישור מלקוח לתיקון. בדיקה מלאה למכשיר בחלק מהמקרים אפשרית רק לאחר תיקון תקלה הקיימת במכשיר. אפשרי ויתגלו עוד תקלות נוספות לאחר תיקון תקלה קיימת, אותן לא היה ניתן לזהות טרם תיקון התקלה הראשונית במכשיר. במידה ויתגלו תקלות נוספות הלקוח יעודכן ותינתן הצעת מחיר מעודכנת לתיקון התקלות הנוספות שנתגלו, תיקון התקלות הנוספות יבוצע רק לאחר אישורו של הלקוח. יצוין כי במידה והלקוח אינו מעוניין/מאשר את הצעת המחיר לתיקון התקלות הנוספות שנתגלו לא יהווה הדבר עילה לאי תשלום בעבור תיקון התקלה הראשונית בגינה מסר הלקוח את הציוד למעבדה !

11. על הלקוח לאסוף בזמן את המכשיר אשר תוקן או נבדק. תקופת אחסון המכשיר לאחר סיום התיקון או לאחר בדיקה הינה 90 ימים. לאחר תקופה זו יחויב הלקוח בתשלום בסך 50 ₪ עבור כל חודש בגין אחסון במעבדה. בתום 6 חודשים המכשיר יעבור לרכוש בבעלות של מעבדת מחשבים סמארט פי סי Smartpc ולא תהיה ללקוח כל טענה ו/או דרישה כלשהיא להחזר המכשיר או זיכוי כלשהו.

12. הלקוח/ה מאשר/ת כי קרא/ה והבין/נה את תקנון הנ”ל וכי הינם מקובלים ומוסכמים עליו/יה.